Měření emisí malých a středních zdrojů znečištění

Provádíme autorizované měření emisí malých a středních zdrojů znečištění dle zákona č. 201/2012 sb. (Zákon o ochraně ovzduší) a vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Střední zdroje znečištění jsou dle zákona 201/2012 sb. tepelné zdroje s příkonem vyšším než 0,3MW a nižším než 5MW.

Měření emisí lze provádět pouze na základě autorizace vydané Ministerstvem životního prostředí ČR, kterého jsme držiteli. Samotné měření provádíme výkonným a přesným analyzátorem spalin NOVACompact od firmy MRU.