Revize a zkoušky tlakových zařízení

Tlakové nádoby a kotle – revize, zkoušky, školení obsluhy TNS a topičů

Nabízíme provedení výchozích, provozních a vnitřních revizí, tlakových zkoušek a zkoušek těsnosti tlakových zařízení dle NV 192/2022 sb. platných technických norem ČSN 69 0012 a ČSN 69 0010 včetně všech potřebných skolení na obsluhu tlakových zařízení a topičů.

Provádíme revize tlakových vyhrazených zařízení dle NV 192/2022 sb. v následujícím rozsahu:

  • NA – Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 103
  • NB – Ostatní tlakové nádoby (tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem do 0,2 MPa včetně, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu nižší nebo rovnu 103)
  • PK4– 4. třída – parní  kotle s  jmenovitým množstvím  vyráběné páry  do 8 t/h (včetně)
  • HK4– 4. třída – horkovodní kotle s tepelným  výkonem do 5,8 MW včetně, všechny ost. kotle kapalinov

reflex

Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen

Nabízíme provádění odborných prohlídek dle vyhlášky 91/93 Sb.

kotelna

Školení obsluhy tlakových nádob a topičů

Provádíme školení topičů všech druhů nízkotlakých kotelen dle vyhlášky 91/93 Sb. Školení musí být prováděno minimálně 1x za 5 let.